Walne Zebranie Członków Kingdom of Cats 2024

Miłe Klubowiczki, Mili Klubowicze,

Mam zaszczyt wszem i wobec obwieścić, że 13 kwietnia 2024 r.,  w Centrum Edukacji Nauczycieli przy Alei Generała Józefa Hallera 14 w Gdańsku, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kingdom of Cats.

I termin Zebrania: 11:00

II termin Zebrania: 11:30

Zapraszamy do sali 317 (II piętro)

Wejście znajduje się od strony Al. Hallera, ale wjazd na przestronny parking jest od strony ul. Leczkowa

W pobliżu znajdują się przystanek SKM Gdańsk Politechnika, przystanek tramwajowy Wyspiańskiego i przystanek autobusowy Wyspiańskiego

Walne Zebranie Członków 2024
.wp-block-firebox-map.block-3110_c134ae-a8 { –width: 100%; –height: 450px; }

Program Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków

3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania Członków

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Członków

6. Zatwierdzenie programu Walnego Zebrania Członków

7. Sprawozdanie z działalności Władz Stowarzyszenia

        a. Dyskusja

        b. Omówienie współprac strategicznych Stowarzyszenia

        c. Dyskusja

8. Zgłaszanie kandydatur i wybory delegatów Stowarzyszenia

9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

Zapraszamy do składania pisemnych kandydatur na delegatów Kingdom of Cats, pocztą tradycyjną na adres klubu, lub skanów na adresy club@kingdomofcats.pl lub pawel.hac@kingdomofcats.pl

Prosimy również składanie propozycji uchwał, lub wniosków do Walnego Zebrania Członków 2024 Kingdom of Cats, pocztą tradycyjną na adres klubu, lub mailowo na adresy club@kingdomofcats.pl lub pawel.hac@kingdomofcats.pl

Paweł